دیپلم کامپیوتر شامل 7 ترم پیاپی می باشد که در ان کاراموزان می توانند با گذراندن دوره های تخصصی یکی از رشته های کاردانش به آموزش و پرورش مراجعه کنند و پس از گذراندن دروس عمومی در یک هنرستان دیپلم درسی کارودانش گرفته و با آن وارد دانشگاه یا بازار کار شوند.